Tegel och Väv
– kulturdagarna i Västra Nordstan

Den 11–16 augusti i år arrangerar Historieverket ”Tegel och Väv – kulturdagarna i kvarteren kring Gustav Adolfs Torg”. l välkända Kronhuset och Kronhusbodarna kommer de första kulturhistoriska aktiviteterna inför jubileet ta form.

Historieverket har fått uppdrag av Göteborg & Co (Göteborgs stad) att i samband med 400-årsjubileet 2021 synliggöra och skapa en spännande mötesplats i Göteborgs historiska kvarter kring Gustav Adolfs Torg.

I Göteborgs äldsta hus, Kronhuset (1654) samlas nationella och internationella artister för att på plats skapa nya alster genom teater, musik och dans. Detta sker genom gemensamt kreerande mellan olika grupper vilket är ett unikt arbetssätt som i sin tur ger artister nya möjligheter. Man får en unik inblick i förberedelserna inför jubileumsdagarna 4–6 juni 2021.

– 400-årsjubileet kommer att ge göteborgare och besökare kunskap om stadens 400-åriga historia på ett interaktivt, konstnärligt och gemytligt sätt genom skådespel och akter som ger positiva kulturella värden för framtiden. Det är en ära att ha fått det här spännande uppdraget och vi hoppas att 400-årsjubileet nästa år ska bidra till att människor lär känna kvarteren kring Gustav Adolfs Torg, säger Sven Hagnell, en av grundarna av Historieverket.

Axplock av vad Historieverket vill visa upp inför och under 400-årsjubileet:

Levandegöra historien i det som identifieras som platsen för stadens födelse, berätta  om Gustav ll Adolfs stad på 1600-talet och Drottning Kristina som arvtagare till stadens grundare abdikerade samma år som Kronhuset stod färdigt, handelsstaden Göteborg som blomstrade under Ostindiska kompaniet, berättelser om hur teaterkonungen Gustav lll på 1700-talet fick den första allmänna teatern utanför huvudstaden till Göteborg, om 1800 – talets immigrantsväg som fick stadsdelen att blomstra och Sverige att avfolkas1900-talets industriella utveckling.

”Tegel och Väv – kulturdagarna i kvarteren kring Gustav Adolfs Torg” 11–16 augusti kan följas på Historieverkets Facebooksida!