Tegel och Väv
– kulturdagarna i Västra Nordstan

Den 11–16 augusti i år arrangerar Historieverket ”Tegel och Väv – kulturdagarna i Västra Nordstan”. l välkända Kronhuset får intresserade chansen att se och uppleva hur de första aktiviteterna inför Göteborgs 400-årsjubileum tar form.

Historieverket har fått i uppdrag av Göteborg & Co att i samband med 400-årsjubileet 2021 synliggöra Göteborgs äldsta kvarter. Genom historiska skådespel i Göteborgs historiska kvarter skapas en spännande mötesplats i kvarteren kring Gustav Adolfs Torg.

I Göteborgs äldsta hus, Kronhuset (1621), bjuds man under 11–16 augusti att beskåda smakprov på bl.a skapande på plats och repetitioner av olika verk, dvs man får en unik inblick i förberedelserna och Historieverkets arbete inför jubileet 2021. Antal på plats görs enligt myndigheternas rådgivning med an

– Vi vill ge göteborgare och besökare kunskap om stadens 400-åriga historia på ett interaktivt, konstnärligt och gemytligt sätt genom skådespel och akter som ger positiva kulturella värden för framtiden. Det är en ära att ha fått det här spännande uppdraget och vi hoppas att 400-årsjubileet nästa år ska bidra till att människor lär känna kvarteren kring Gustav Adolfs Torg, säger Sven Hagnell, en av grundarna av Historieverket.

Axplock av vad Historieverket vill visa upp inför och under 400-årsjubileet:

Levandegöra historien i det som identifieras som platsen för stadens födelse, berätta om Gustav ll Adolfs stad på 1600-talet och Drottning Kristina som arvtagare till stadens grundare abdikerade samma år som Kronhuset stod färdigt, handelsstaden Göteborg som blomstrade under Ostindiska kompaniet, berättelser om hur teaterkonungen Gustav lll på 1700-talet fick den första allmänna teatern utanför huvudstaden till Göteborg, om 1800- talets immigrantsväg som fick stadsdelen att blomstra och Sverige att avfolkas samt 1900-talets industriella utveckling m m.

Arrangemanget görs i samarbete med fastighetsbolaget Higab.