Studio Kronhuset

Bakgrund

Higab som fastighetsägare avser att skapa en ny driftsform med målsättningen att Kronhuset och kvarteret ska bli ett nav för innovation och platsspecifika upplevelser, där husets aktörer delar på ansvaret för utvecklandet av en branschöverskridande studioverksamhet.

Higab har ingått ett samarbetsavtal med Isabel Lagos och Henrik Sputnes för att starta upp en driftorganisation och en studio- och programverksamhet 2021, med fortsättning 2022 och 2023.

Syfte med studioverksamheten

Kronhuset kommer under 2021 påbörja sin jungfrufärd mot, ett nav för innovation och platsspecifika upplevelser.

Här arbetar vi med att skapa ”täthet” och samverkan mellan forskning, kultur, näringsliv, stadsutveckling och aktörer inom gestaltad livsmiljö. Konstnärliga, ekonomiska och kulturhistoriska värden tas till vara, förädlas och utvecklas.

Här ska aktörer utforma en samverkanskultur som präglas av förståelse för varandras behov och en önskan om att skapa lösningar som hjälper varandra att hantera gemensamma utmaningar. I delade studio-, verkstads- och arbetsytor ska små som stora aktörer arbeta sida vid sida.

Medlemsbaserade system för att verka i Kronhuset utformas under test-året 2021. Genom att bli medlem deltar man i utvecklingen av kvarteret och utformandet av den driftsorganisation som efter tre år är tänkt att förvalta området.

Medlemskap

Medlemskap i Kronhuset ger dig tillgång till studio-, arbetsytor, umgängesrum och mötesrum. I en organisk process ska huset anpassas till medlemmarnas praktiker och behov, inom ramen för platsens historiska särprägel. Därför börjar vi med ett “tomt hus” där du som enskild verksamhet kan vara med och designa dina drömmars arbetslandskap. Viss möblering och teknik finns i nuläget.

Intresserad av medlemskap?

Om ni har frågor, vänligen kontakta:

Isabel Lagos: milagoszu@gmail.com
Henrik Sputnes: henrik@navite.com

Adress: Kronhusgatan 1D, 411 13 Göteborg