SAMARBETEN SOM BYGGER RELATIONER OCH BERIKAR ALLA SINNEN

Vi behöver och söker samarbeten i samband med våra projekt. Låt oss berätta om Era möjligheter att synas och medverka till att utveckla ett levande och välkomnande Göteborg.

Gothenburg Fringe Festival

The Gothenburg Fringe Festival är en explosion av kreativitet. Gå med i unika och oväntade spelplatser utspridda i Majorna för ocensurerad, cutting-edge performance art som stimulerar, utbildar och underhåller. Med över 100 uppträdanden av alla former och storlekar finns det en utställning där för dig – det här är konst för alla!

Wadmans

Johan Anders Wadmans poesi där allt ifrån “skarp Supning” till den ömma beskrivningen “Den Fallna” där en ung kvinna blir förförd av en äldre man och hamnar på samhällets botten. Wadman diktar ofta om sanningen och ofta med sin egna person i dikten. Som ordensskald i Göta Par Bricoll träffar Wadman Göteborgs ledande personer där han ofta får uppdrag att dikta något till olika sammankomster. Då Wadman gick bort 6 feb 1837 skrev Stockholms sjette Aftonbladet “Om Wadman bott i Stockholm hade han tillhört dom största inom poesin i Sverige”.

Önskar ni njuta av Wadmans kontakta Sven Hagnell, Historieverket på tel. 0733-50 94 14 eller sven@historieverket.se

Göteborgs Hembygdsförbund

Göteborgs Hembygdsförbund är en sammanslutning av föreningar och enskilda med starkt intresse för, och kärlek till vår hembygd Göteborg. Förbundets uppgift är att öka kunskapen om och stärka sammanhållningen kring hembygden, väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk eller konstnärlig synpunkt värdefulla kultur- och naturminnen samt att verka för tillgodoseende av historiska och estetiska krav vid stadens omdaning och utveckling.

Higab

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. De äger och förvaltar många av de hus som är karaktäristiska för staden och som innehåller vitala och viktiga verksamheter. Konserthuset, Gamla Ullevi och Stora Teatern är några exempel. I deras uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling. 31 av husen är byggnadsminnen.

Radiomuseet

Radiomuseet är ett oberoende museum i Göteborg som drivs ideellt av Radiohistoriska Föreningen i Västsverige. Vår omfattande samling rymmer tusentals radioapparater,ett bibliotek samt en butik med retrodesign till salu och ett mysigt café