Om Historieverket

Historieverket tar vara på och levandegör stadens förmögenheter, de som består av vår historia, vår kultur och våra traditioner. Vår ambition är att utveckla Historieverket till en motor för Göteborgs och regionens kultur- och affärsturism och bidra till att utveckla Göteborg till en välkomnande och positiv stad!2017 såg vi att det fanns ett behov av en drivande kraft i Göteborg för att levandegöra stadens historiska platser, händelser och byggnader och startade Historieverket. Vi har många års erfarenhet av projektarbete inom underhållning och evenemang, både i Sverige och utomlands. Historieverket har genomfört flera inspirerande projekt och byggt upp ett gott nätverk med stadens entreprenörer och artister inom kultur, scen och konst samt kommunala organisationer.


Att arbeta med historien ger insikt om vår gemensamma framtid och handlar om mycket mer än göra epokdrama eller guidade visningar i fina hus. Det kan vara att ta hand om ett gammalt kvarter, levandegöra platser eller ja, varför inte ett hantverk eller ett bolag, att få människor att mötas på ett givande sätt. Vi arbetar platsspecifikt med människor, tid, rum och historia genom våra fem sinnen och bidrar till att utveckla Göteborg till en välkomnande och positiv stad!

Historieverket är medlem i Svensk Scenkonst, arbetsgivare- och branschorganisation inom musik, dans och teater. Organisationen företräder över 100 medlemmar och verkar för att skapa goda förutsättningar för scenkonsten. Medlemskapet ska bidra till att Historieverket lever upp till förväntningarna på att vara en professionell arbetsgivare med moderna kollektivavtal, en bra arbetsmiljö och möjlighet att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter.