KRONHUSKVARTERET
ETT HISTORISKT KVARTER I UTVECKLINGHUSET 

Kronhuset ska under 2021 öppna sina dörrar för allmänheten. Delar av Kronhuset och kvarteret ska aktiveras i syfte att levandegöra och blåsa nytt liv i tomma gator.

Inom loppet av tre år ska Kronhuskvarteret vara en plats för allt det som gör en stad till en levande plats.

Föreställ dig hur kvarteret i framtiden är ett område för konserter, levande musik, teater, författarsamtal, marknader, nöjes-, matupplevelser och utställningar inom konst, design, arkitektur och konsthantverk. Det är en plats som förädlar utveckling inom hållbarhet, delning, kultur-, stads- och samhällsutveckling.

Här arbetar aktörer inom design, scenkonst, konst, mode, kommunikation, teknik, materiellt kulturarv m.m sida med sida med forskare och företrädare för en rad olika institutioner. Detta inom ramen för det som under utvecklingsprojektet går under namnet Kronhuset Kreativ Arena.

Genom övergripande samverkan ska kvarteret i framtiden förvaltas på sätt som levandegör platsens kulturhistoriska värde.

Utvecklingsarbetet drivs i projektform, utifrån ett utvecklingsförslag framtaget av Isabel Lagos och Henrik Sputnes, med Higab som projektägare.