Köpvillkor

Betalning och priser

Priserna som vi angett på vår hemsida är alltid i svenska kronor, inklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella fel som kan uppstå.

Betalning på denna hemsida sker med betalkort via Stripe (www.stripe.com).

Ångerrätt

Köpta biljetter återbetalas ej.

Säkerhet och sekretess

I samband med din beställning uppger du dina personuppgifter, till exempel namn, e-post och telefonnummer. När du gör det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.


Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering utav personuppgifter ske utan personens medgivande.

Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade genom att skicka in en undertecknad begäran till oss.

Cookies

Cookies är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till många olika funktioner. Vi använder oss av cookies för att helt enkelt hålla reda på vad våra besökare gör på vår sida och för att du ska kunna genomföra biljettköp.

Accepterar du inte cookies så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera.

Tvist

Vid eventuell tvist med konsument så lutar vi oss mot konsumentköplagen.

Force majeure

I händelse utav händelser av högre grad eller oförutsebarhet har vi på newshade.se möjlighet att åberopa force majeure. Det kan tillexempel vara vid leveransförsening eller andra oförutsägbara problem påverkade utav myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, konflikt på arbetsmarknaden, terrorism, krig, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.

I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget blir utsatt för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.