Göteborgs 400 års jubileum

Historieverket blir en stor aktör i samband med Göteborgs 400 års jubileum, i samarbete med Göteborg & Co.

Historieverket har fått i uppgift av Göteborgs & Co att i samband med 400-årsjubileet 2021 synliggöra Göteborgs äldsta kvarter. Genom historiska skådespel i Göteborgs historiska kvarter skapas en spännande mötesplats i Västra Nordstan.