Visning av GATHENHIELMSKA HUSET

Nu ska Gathenhielmska Huset i Majorna öppnas upp. Higab har tecknat ett hyresavtal med Historieverket i syfte att 1700-talshuset ska bli ett kulturellt nav för det alternativa och fria kulturlivet runt Stigbergstorget och Gathenhielmska Reservatet.

Adress: Stigbergstorget 7, Göteborg

Vi kommer att återkomma ang. visningar i Gathenhielmska Huset under sommaren 2020.

För mer information, vänligen kontakta sven@historieverket.se.