En Brokig Historia
i Västra Nordstan

Historieverkets ”En Brokig Historia” i Västra Nordstan har för avsikt att utveckla stadsdelen Västra Nordstan med hjälp av kultur i form av olika kulturella uttryck med historisk platsförankring.

Den 22-25 augusti 2019 lanserar vi eventdagar för projektet och har valt ut två viktiga skeenden som utmärker stadsdelens historia: 1700-talets gamla teatergata och 1800-talets emigrantväg.

Mer information

Historieverkets ”En Brokig Historia” i Västra Nordstan är ett långsiktigt projekt som är en del av Higabs utvecklingsarbete ’Västra Nordstan Revival’.

Årets eventdagar består av aktiviteter såsom föreläsning om brandhistoria, teaterföreställningen Emigranternas Väg, operaföreställningen Den Vandrande Trollflöjten, Teatervagnen, måleri på Kämpebron och cirkusartister.

Mötespunkt Västra Nordstan, som initierats och genomförs av Historieverket, skall alltså skapa platser för samverkan och bidra till att utveckla området till att bli en mer levande, trygg och stämningsfull stadsdel. Konceptet bygger på en aktiv kulturutveckling där utformning av miljön sker i samklang med områdets sociala sammanhållning.