Så arbetar vi

Historieverket arrangerar historiska världar som gestaltas av ideella föreningar, skådespelare, sångare, musiker och andra som är intresserade av att bidra till att skildra vår kulturhistoria. Det sker i  byggnader och på  platser med historisk betydelse. Vissa arrangemang bygger på beprövade koncept som vi framgångsrikt använt både utomlands och i Sverige. Andra arbetar vi fram i kulturverkstäder, planerade eller spontant uppkomna i Historieverkets växande nätverk av professionella och ideella krafter.

Vårt mål är att på lång sikt stärka Göteborgs och Västra Götalandsregionens attraktionskraft – för människor som bor här och besökare. Vi gör det genom att ta fram nya arenor för kulturevenemang, skapa mötesplatser, bygga gemenskap och på så sätt bidra till ett socialt hållbart och attraktivt samhälle. Du kanske vill vara med och skapa spännande historiska produktioner? Hör av dig i så fall!

 

HISTORIEVERKET
Ekonomisk Förening
©2018