Historieverkets program under Kulturkalaset

Tisdag 14 augusti

14:00
Emigranternas Väg – en vandrande teater

16:00
Visning av Kronhuset

17:00
De Berenis Circus från Argentina
Visning av Rådhuset

19:00
De Berenis Circus

Onsdag 15 augusti

14:00
Emigranternas Väg

15:00
De Berenis Circus från Argentina

16:00
Emigrants’ Way (In English)
Visning av Kronhuset

17:00
De Berenis Circus från Argentina
Visning Rådhuset

18:00
Emigranternas Väg
Visning av Rådhuset
Guided tour at Kronhuset in English

Torsdag 16 augusti

14:00
Emigranternas Väg

15:00
De Berenis Circus från Argentina

16:00
Visning av Kronhuset

17:00  De Berenis Circus från Argentina
Visning av Rådhuset

18:00
Emigranternas Väg
Visning av Rådhuset
Visning av Kronhuset

Fredag 17 augusti

12:00
Det historiska tältlägret öppnar

13:00
Sjukvård på 1700-talet

14:00 
Emigranternas Väg
Historiskt nyhetsbud

15:00 
Fäktning

16:00
Emigrants’ Way (In English)
Historisk modevisning

17:00
Visning Rådhuset

18:00
Emigranternas Väg
Visning Rådhuset
Historiskt nyhetsbud

20:00
Det historiska lägret stänger

Lördag 18 augusti

11:45
Historisk parad genom stan startar i Kronhusparken.

12:00
Det historiska tältlägret öppnar

13:00
Sjukvård på 1700-talet
Visning av Kronhuset

13:30 LARM! Sändebud kommer till lägret.

14:00
Göteborgspolisens Musikkår
Emigranternas Väg

14:30 Kornvatten och sockerkringlor

15:00 LARM! Sändebud kommer till lägret.
Guided tour at Kronhuset (In English)

15:30 Trossen

16:00 Historisk modevisning

17:00
Wadmans. “Nyskriven musik till 1800-tals-skalden JA Wadmans dikter”

18:00
Emigranternas Väg
Visning av Rådhuset

18:15 1600-talets sjukvård

19:00 Sjukvård 1600-tal
Visning av Rådhuset

19:30: Budbärare

Söndag 19 augusti

12:00
Det historiska tältlägret öppnar

13:00
Historisk Modevisning
Visning av Kronhuset

14:00
Emigranternas väg
Bud kommer med historiska nyheter

15:00
Fäktning
Visning av Kronhuset

16:00
Emigrants’ Way (In English)
Det historiska lägret stänger

17:00
Visning av Rådhuset

18:00
Slut